Gmina Widuchowa

Widuchowa
Status: Gmina wiejska
województwo: zachodniopomorskie
powiat: gryfiński
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
Telefon: (48) 0914167255, 0914167256, 0914617281
Faks: (48) 0914167255
E-mail: org@widuchowa.pl
WWW: www.widuchowa.pl
WWW: bip.widuchowa.pl
NIP: 8581001961