Gmina Fabianki

Fabianki
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: włocławski
Urząd Gminy
87-811 Fabianki
Telefon: (48) 0542517210
Faks: (48) 0542517229
E-mail: fabianki@pro.onet.pl
WWW: www.bip.fabianki.lo.pl
NIP: 8881132489