Gmina Brzeg Dolny

Brzeg Dolny
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: dolnośląskie
powiat: wołowski
Urząd Miejski
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon: (48) 0713195117
Faks: (48) 0713195683
E-mail: um@brzegdolny.pl
WWW: www.brzegdolny.pl
WWW: www.bip.brzegdolny.pl
NIP: 9171160873