Gmina Baruchowo

Baruchowo
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: włocławski
Urząd Gminy
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
Telefon: (48) 0542845682
Faks: (48) 0542845848
E-mail: gmina@baruchowo.pl
WWW: www.baruchowo.pl
WWW: www.bip.baruchowo.pl
NIP: 8881600045