Gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: włocławski
Urząd Miasta i Gminy
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
Telefon: (48) 0542843089
Faks: (48) 0542843500
E-mail: lubien@kujawy.pl
WWW: www.lubien.kujawy.pl
WWW: www.bip101.lo.pl
NIP: 8881378693