Gmina Bolesławiec

Bolesławiec
Status: Gmina wiejska
województwo: dolnośląskie
powiat: bolesławiecki
Urząd Gminy
ul. Teatralna 1 A, 59-700 Bolesławiec
Telefon: (48) 0757323221, 0757323222, 0757323223
Faks: (48) 0757351783
E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
WWW: www.gminaboleslawiec.pl
WWW: bip.gminaboleslawiec.pl
NIP: 6121218534

Bolesławiec
Status: Gmina miejska
województwo: dolnośląskie
powiat: bolesławiecki
Urząd Miasta
Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
Telefon: (48) 0756456400, 0756456401
Faks: (48) 0756456402
E-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl
WWW: www.um.boleslawiec.pl
WWW: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
NIP: 6121636326