Gmina Rzekuń

Rzekuń
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: ostrołęcki
Urząd Gminy
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Telefon: (48) 0297617301
Faks: (48) 0297617302
E-mail: rzekun@rzekun.pl
WWW: www.rzekun.pl
WWW: rzekun.samorzady.pl
NIP: 7581742852