Gmina Oporów

Oporów
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: kutnowski
Urząd Gminy
Oporów 12 A, 99-322 Oporów
Telefon: (48) 0243831150
Faks: (48) 0243831151
E-mail: gmina@oporow.pl
WWW: www.oporow.pl
WWW: www.ugoporow.bip.org.pl
NIP: 7751017890