Gmina Łanięta

Łanięta
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: kutnowski
Urząd Gminy
Łanięta 16, 99-306 Łanięta
Telefon: (48) 0243567400
Faks: (48) 0243567403
E-mail: uglanieta@wp.pl
E-mail: uglanieta@op.pl
WWW: www.uglanieta.bip.org.pl
NIP: 7751300338