Gmina Czarna D±brówka

Czarna D±brówka
Status: Gmina wiejska
województwo: pomorskie
powiat: bytowski
Urz±d Gminy
Czarna D±brówka 33, 77-116 Czarna D±brówka
Telefon: (48) 0598212643
Faks: (48) 0598212644
E-mail: gmina@czarna-dabrowka.com.pl
WWW: www.czarna-dabrowka.com.pl
WWW: bip.czarna-dabrowka.com.pl
NIP: 8421342506