Gmina Kowiesy

Kowiesy
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: skierniewicki
Urząd Gminy
Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy
Telefon: (48) 0468317026
Faks: (48) 0468317081
E-mail: urzad@kowiesy.pl
WWW: www.kowiesy.pl
WWW: www.kowiesy.pl/bip
NIP: 8351030031