Gmina Cielądz

Cielądz
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: rawski
Urząd Gminy
96-214 Cielądz
Telefon: (48) 0468152429
Faks: (48) 0468152352
E-mail: ugcieladz@wp.pl
WWW: www.cieladz.bip.tc.pl