Gmina Polanka Wielka

Polanka Wielka
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: oświęcimski
Urząd Gminy
ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka
Telefon: (48) 0338488008, 0338488277
Faks: (48) 0338488009
E-mail: gmina@polanka-wielka.iap.pl
WWW: www.polanka-wielka.iap.pl
WWW: www.malopolska.pl/bip/polanka+wielka