Gmina Węgierska Górka

Węgierska Górka
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: żywiecki
Urząd Gminy
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
Telefon: (48) 0338641501
Faks: (48) 0338641780
E-mail: ugwg@gminy-zywiec.com.pl
WWW: www.wegierska-gorka.opg.pl
WWW: bip.wegierska-gorka.pl
NIP: 5531011022