Gmina Strumień

Strumień
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
Urząd Miejski
Rynek 4, 43-246 Strumień
Telefon: (48) 0338570142
Faks: (48) 0338570247, 0338570142
E-mail: sekretariat@um.strumien.pl
WWW: www.strumien.pl
WWW: www.strumien.bip.net.pl
NIP: 5481050326