Gmina Dębowiec

Dębowiec
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
Urząd Gminy
ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
Telefon: (48) 0338533881
Faks: (48) 0338562283
E-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl
WWW: www.debowiec.cieszyn.pl
WWW: www.debowiec.bip.info.pl