Gmina Przysucha

Przysucha
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: przysuski
Urząd Gminy i Miasta
pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha
Telefon: (48) 0486752219
Faks: (48) 0486752106
E-mail: urzad@przysucha.umig.qov.pl
WWW: www.przysucha.umig.gov.pl
WWW: www.przysucha.asi.pl
NIP: 7991474606