Gmina Zawichost

Zawichost
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: świętokrzyskie
powiat: sandomierski
Urząd Miasta i Gminy
ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Telefon: (48) 0158364115, 0158364004
Faks: (48) 0158364051
E-mail: ugimzawichost@wp.pl
E-mail: ugimzawichost@poczta.fm
WWW: www.zawichost.pl
WWW: www.zawichost.asi.pl