Gmina Pietrowice Wielkie

Pietrowice Wielkie
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: raciborski
Urząd Gminy
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
Telefon: (48) 0324198089
Faks: (48) 0324198407
E-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl
WWW: www.pietrowicewielkie.pl
WWW: www.bip.pietrowicewielkie.pl