Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Status: Gmina wiejska
województwo: opolskie
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Urząd Gminy
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
Telefon: (48) 0774801460
Faks: (48) 0774801460
E-mail: ug@polskacerekiew.pl
WWW: www.polskacerekiew.pl
WWW: www.polskacerekiew.pl/bip