Gmina Łękawica

Łękawica
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: żywiecki
Urząd Gminy
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica
Telefon: (48) 0338651601
Faks: (48) 0338651701
E-mail: uglekawica@lekawica.com.pl
WWW: www.lekawica.com.pl
WWW: www.bip.lekawica.com.pl