Gmina Ślemień

Ślemień
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: żywiecki
Urząd Gminy
Ślemień 430, 34-323 Ślemień
Telefon: (48) 0338654355
Faks: (48) 0338654098
E-mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl
WWW: www.slemien.pl
WWW: ugslemien.bip.org.pl
NIP: 5531118702