Gmina Zakrzewo

Zakrzewo
Status: Gmina wiejska
województwo: wielkopolskie
powiat: złotowski
Urząd Gminy
ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
Telefon: (48) 0672667075
Faks: (48) 0672667371
E-mail: ug_zakrzewo@pro.onet.pl
WWW: www.zakrzewo.org.pl
WWW: www.bip.ugzakrzewo.lo.pl
NIP: 7671381292