Gmina Słubice

Słubice
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: płocki
Urząd Gminy
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
Telefon: (48) 0242778210
Faks: (48) 0242778210
E-mail: ugslubice@bip.org.pl
E-mail: ugslubice@plocman.pl
WWW: ugslubice.bip.org.pl
NIP: 9710477153