Gmina Nowy Duninów

Nowy Duninów
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: płocki
Urząd Gminy
ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
Telefon: (48) 0242610272
Faks: (48) 0242610236
E-mail: ug@nowyduninow.info.pl
E-mail: ugnd@wp.pl
WWW: www.nowyduninow.info.pl
WWW: ugnowyduninow.bip.org.pl
NIP: 9710316214