Gmina Strzelce

Strzelce
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: kutnowski
Urząd Gminy
ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce
Telefon: (48) 0243566601
Faks: (48) 0243566615
E-mail: ugstrzelce@plocman.pl
WWW: www.ugstrzelce.bip.org.pl
NIP: 7751276628