Gmina Dębica

Dębica
Status: Gmina wiejska
województwo: podkarpackie
powiat: dębicki
Urząd Gminy
ul. Batorego 13, 39-200 Dębica
Telefon: (48) 0146803310
Faks: (48) 0146803336
E-mail: urzad@ugdebica.pl
WWW: www.ugdebica.pl
WWW: www.bip.ugdebica.pl
NIP: 8721036788

Dębica
Status: Gmina miejska
województwo: podkarpackie
powiat: dębicki
Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
Telefon: (48) 0146823232
Faks: (48) 0146838161
E-mail: umdebica@um.debica.pl
WWW: www.debica.pl
NIP: 8721000477