Gmina Lisia Góra

Lisia Góra
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
Urząd Gminy
ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra
Telefon: (48) 0146784678
Faks: (48) 0146784249
E-mail: ug@lisiagora.tarnow.pl
WWW: www.lisiagora.pl
WWW: www.malopolska.pl/bip/lisia+gora
NIP: 8731523030