Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
Urząd Gminy
Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
Telefon: (48) 0146530501
Faks: (48) 0146530502
E-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl
WWW: www.rzepiennik.pl
WWW: www.malopolska.pl/bip/rzepiennik+strzyze
NIP: 8731018438