Gmina Chmielnik

Chmielnik
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: świętokrzyskie
powiat: kielecki
Urząd Miasta i Gminy
pl. Kościelny 5, 26-020 Chmielnik
Telefon: (48) 0413543273
Faks: (48) 0413542278
E-mail: umig@chmielnik.com
WWW: www.chmielnik.com
WWW: www.chmielnik.biuletyn.net
NIP: 6550005460