Gmina Książ Wielki

Książ Wielki
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: miechowski
Urząd Gminy
ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki
Telefon: (48) 0413838002
Faks: (48) 0413838002
E-mail: ugksiaz@wp.pl
WWW: www.ksiazwielki.republika.pl
WWW: www.malopolska.pl/bip/ksiaz+wielki
NIP: 6591186961