Gmina Racławice

Racławice
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: miechowski
Urząd Gminy
Racławice 15, 32-222 Racławice
Telefon: (48) 0413844016
Faks: (48) 0413844043
E-mail: ugraclawice@wp.pl
WWW: www.raclawice.of.pl
WWW: www.malopolska.pl/bip/raclawice
NIP: 6591184436