Gmina Koprzywnica

Koprzywnica
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: świętokrzyskie
powiat: sandomierski
Urząd Miasta i Gminy
ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica
Telefon: (48) 0158476602, 0158476133
Faks: (48) 0158476610
E-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl
WWW: www.koprzywnica.eu
WWW: bip.koprzywnica.asi.pl
NIP: 8641152067