Gmina Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: chełmiński
Urząd Gminy
86-253 Kijewo Królewskie
Telefon: (48) 0566867056
Faks: (48) 0566867056
E-mail: urzadgminy@kijewo.pl
WWW: www.kijewo.pl
WWW: www.bip.kijewokrolewskie.ug.gov.pl
NIP: 8750008062