Gmina Stare Pole

Stare Pole
Status: Gmina wiejska
województwo: pomorskie
powiat: malborski
Urząd Gminy
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole
Telefon: (48) 0552713532, 0552713533
Faks: (48) 0552713532
E-mail: ug@starepole.pl
WWW: www.starepole.pl
WWW: www.bip.starepole.pl
NIP: 5790015084