Gmina Nied¼wiada

Nied¼wiada
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: lubartowski
Urz±d Gminy
Nied¼wiada 43, 21-104 Nied¼wiada
Telefon: (48) 0818512004, 0818512025
Faks: (48) 0818512004
E-mail: poczta@niedzwiada.pl
WWW: www.niedzwiada.pl
WWW: niedzwiadaug.bip.e-zeto.com
NIP: 7141095791