Gmina Dzierzkowice

Dzierzkowice
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: kraśnicki
Urząd Gminy
ul. Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice
Telefon: (48) 0818221006
Faks: (48) 0818221500
E-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
WWW: www.dzierzkowice.pl
WWW: www.bip.lublin.pl/dzierzkowice
NIP: 7151213648