Gmina Spytkowice

Spytkowice
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: wadowicki
Urząd Gminy
ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice
Telefon: (48) 0338791820, 0338791876
Faks: (48) 0338791560
E-mail: gmina@spytkowice.net.pl
WWW: www.spytkowice.net.pl
WWW: www.malopolska.pl/BIP/spytkowice_wadowic
NIP: 5511123930