Gmina Nowe

Nowe
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: świecki
Urząd Gminy i Miasta
pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
Telefon: (48) 0523337210
Faks: (48) 0523328466
E-mail: nowe@gminanowe.pl
WWW: www.gminanowe.pl
WWW: bip.gminanowe.pl
NIP: 5591898336