Gmina Pruszcz

Pruszcz
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: świecki
Urząd Gminy
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
Telefon: (48) 0525628654
Faks: (48) 0525628662
E-mail: pruszcz@pruszcz.pl
WWW: www.pruszcz.pl
WWW: www.bip.pruszcz.pl
NIP: 5591899028