Gmina Miedźno

Miedźno
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: kłobucki
Urząd Gminy
ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno
Telefon: (48) 0343178010, 0343178077, 0343178100
Faks: (48) 0343178030
E-mail: ug@miedzno.pl
WWW: www.miedzno.pl
WWW: bip.miedzno.akcessnet.net
NIP: 5741524130