Gmina Opatów

Opatów
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: kłobucki
Urząd Gminy
ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
Telefon: (48) 0343196033, 0343196093
Faks: (48) 0343196081
E-mail: opatow@gminyrp.pl
WWW: bip.opatow.akcessnet.net
NIP: 5741065461