Gmina Popów

Popów
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: kłobucki
Urząd Gminy
Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów
Telefon: (48) 0343177067
Faks: (48) 0343177067
E-mail: ug@popow.akcessnet.net
WWW: www.popow.akcessnet.net
WWW: www.bip.popow.akcessnet.net
NIP: 5741519086