Gmina Przyrów

Przyrów
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
Urząd Gminy
ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
Telefon: (48) 0343554121
Faks: (48) 0343554121
E-mail: przyrow@przyrow.pl
E-mail: przyrow@zgwrp.org.pl
WWW: www.przyrow.pl
WWW: www.bip.przyrow.akcessnet.net
NIP: 9490169603