Gmina Przystajń

Przystajń
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: kłobucki
Urząd Gminy
ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń
Telefon: (48) 0343191153, 0343191154
Faks: (48) 0343191732
E-mail: wojt.przystajn.skl@gminypolskie.pl
E-mail: przystajn@zgwrp.org.pl
WWW: www.gprzystajn.abc.pl
WWW: www.bip.przystajn.akcessnet.net
NIP: 5741069370