Gmina Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: kłobucki
Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
Telefon: (48) 0343170245
Faks: (48) 0343170215
E-mail: ug@wreczyca-wielka.pl
WWW: www.wreczyca-wielka.pl
WWW: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
NIP: 5741062830