Gmina Zwierzyn

Zwierzyn
Status: Gmina wiejska
województwo: lubuskie
powiat: strzelecko-drezdenecki
Urząd Gminy
ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn
Telefon: (48) 0957617580
Faks: (48) 0957617105
E-mail: urzad@zwierzyn.pl
WWW: www.zwierzyn.pl
WWW: www.bip.zwierzyn.pl
NIP: 5991008091