Gmina Dydnia

Dydnia
Status: Gmina wiejska
województwo: podkarpackie
powiat: brzozowski
Urząd Gminy
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
Telefon: (48) 0134303002
Faks: (48) 0134303194
E-mail: urzad@gminadydnia.pl
WWW: www.gminadydnia.pl
WWW: dydnia.bip.krosoft.pl
NIP: 6861001317