Gmina Nied¼wied¼

Nied¼wied¼
Status: Gmina wiejska
województwo: ma³opolskie
powiat: limanowski
Urz±d Gminy
Nied¼wied¼ 233, 34-735 Nied¼wied¼
Telefon: (48) 0183317002, 0183317058
Faks: (48) 0183317057
E-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl
WWW: www.niedzwiedz.iap.pl
WWW: www.malopolska.pl/bip/niedzwiedz
NIP: 7371152618