Gmina D±browa

D±browa
Status: Gmina wiejska
województwo: opolskie
powiat: opolski
Urz±d Gminy
ul. Sztonyka 56, 49-120 D±browa
Telefon: (48) 0774641010
Faks: (48) 0444641011
E-mail: ug@gminadabrowa.pl
WWW: www.gminadabrowa.pl
WWW: bip.gminadabrowa.pl
NIP: 7541896773